'' BRISCOLA E TRESSETTE '' di Gennaro Ciampolillo

BRISCOLA E TRESSETTE

_______________________

Rind’ a li bar r’ la Baronia,
semp’ lu stess’ sciuoc’…è 'na malatia,
appen’ un’ tras’, manc’ s’assett’,
lu ‘nvit’n p’ fars’ 'nu tressett’.

F’rnut’ quir’, s’ misch’n r’ cart’,
na brìscul’, na scop’ e s’ r’part’;
quatt’ ca sciuoc’n a 'nu tavulin’
e tuorn’ tuorn’ almen’ 'na v’ntin’.

S’ fann’ segn’ cu' l’uocchj e cu' r’ spall’;
tutta 'na finta, si’, tutta 'na pall',
s’ lu cumpagn’ sbaglia o scioca stuort’
succer’ ca ci scapp’ pur’ lu muort’.

Si avessa sbaglia’ cart’, abbùschj sul’
nu semplice e nurmal’ “vafancul”
ma t’ chiavasser’ dòje curt’ddat’
p’cché hàje fatt’ perd’ la pigliat’.

F’rnuta la partita s’ cummend’
e stàje chi sfott’ e rir’ e chi è scundend’
ma quir’ attuorn’ fann’ li scinziat’
a crit’ca’ r’ moss’ chiù sbagliat’.

Chi ha pers’ vuless’ sciucà ancora,
vuless’ rumanì n’òta mezz’ora
ma for’ è fatt’ nott’, ormaj è scur’
e lu barrist’ allucc’:”Io àggia chiur’.”

Leva ra tàvul’ birr’ e bicchier’:
“ Uagliù mo’ nun facit’ cum’ a jèr’
ca prim’ sciucòt’ e po’ v’ n’ scurdòt’;
qua stann’ quatt’ birr’ nun pahàt’.

Ra fora s’ cuntinua la quistion’
ma nun si trova màje la suluzion’,
qualcun’ chiu’ n’rvus’ s’accapiglj
fin’ a che ven’ lu suonn’ e s’ lu piglj.

S’allucca ra la sera a la matin’
ma po’ finiscj a tarallucci e vin’
e accussì s’ passa la jurnòt’
cu sti quatt’ amici…matt’ r’ Vaddat’.


Gennaro Ciampolillo

__________________________________________

Pagina Precedente Indice Pagina Successiva
Home