'' Lu panin' cu' la murtatell' '' di Gennaro Ciampolillo

Lu panin' cu' la murtatell'

Per ricordarci meglj st' ricett',
aggj p'nsat' a fa st' doj strufett'
ca parl'n' r' cib' e r' cucin'
ca mett' sopra al sito Severin'.

Qualcun' ca p' cas' s'è scurdat'
quera ca na vot' amm' mangiat',
l'abbasta a fa nu gir' e ven' qui,
n' trova a cint'nara sul pc.

Nuj sim' abbituat' tutt' quant'
a mangià for', a lu ristorant';
la femm'na fatica e s' ru sonn'
cum' cucinav' la mammanonna.

Lu munn' cangia...è già stat' scritt'
ma cert' vot', penz' a la suffitt'
andò stev'n', a quatt' fierr' appis',
salzicchj e supr'ssat', mis' e mis'.

E tonna tonna, cum' a na zampogna,
tutta liscia e janca, pure la 'nzogna
ca s' me'tteva rind' a nu ragù,
mò è sparut' e nun si usa chiù.

E dimmi tu, allor, dov'è scumpars',
bruciat' ra carvun' e tutta ars'
quera pignatell', semp' a voll',
chien' r' patan' o r' cipoll'?

E chi mò s'arr'cord' lu sapor'
r' quiru suc' cu lu pummaror'
ca s' m'tteva a fa ra la matina?
Ohj che profum' rind' a la cucina!

E po', all'impruvvis', ven' a ment'
la pov'ra cenetta r' la gent'
ma accussì genuina e prufumata
pur' s'era na semplice fr'ttata.

O l'uov' fritt' cu nu curn'ciedd',
mangiat' ra li ricc' e puv'ridd',
accumpagnat' cu' pan' arrustut'
e nu bicchier' r' vin', po' bevut'.

E rimm' tu che m' vuliss' ricj
r' na fella r' pan' cu n'alicj
o quer' aliv', verd' e ben curat'
ca tutt' quant' nuj amm' mangiat'?

A viern', vicin' a nu cacciafum',
r'ogn' cos' sintiv' lu prufum'
invece mò nun sient' chiù lu gust'
ca staj tutt' chius' cu na bust'.

Che tiemp' e quanta jurn' so' passat'
ma ìj nun saccj cum' aggj p'nsat'
ca m' s'ntev' sazio e tantu bell'
cu nu panin' cu la murtatell'!


Rino Ciampolillo

__________________________________________

Pagina Precedente Indice Pagina Successiva
Home