'' Lu smarphone '' di Gennaro Ciampolillo

Lu smarphone

A te ti sembra stran' ma a me par'
ca tutt' hanna t'ne' nu cellular'
e nun ci staj chiù, mò na person'
ca nun camin' cu lu smartphon'.

Sti cusariell' chjn' r' buttun'
cu lampeggiant' e cu mill' suon',
nun sierv'n p' fa telefonat'
ma pì fa tanta cos' chiù imp'nsat'.

Nun sul' tu puoi fa fotografie
ma leggj lu giurnal' p' r' vie
oppur puoi mannà qualche messaggio
sia ca staj ferm' o ca staj in viaggio.

Questa è la moda e ogne guaglion'
s' sonn' pur' la nott' l'Iphone;
lu ten' pur lu disoccupat'
e s' n' freg, quant' l'è custat'..

Vir nu tast' e appena lu tucc'
t' truov' a guardà su facebook,
nu mar' r' parol' già postat'
ra tant' amicj tuj, collegati.

Chi mett' duj p'nsier' e chi na not',
chi na canzon' seguita ra na fot'
o quer' ca s' mangia a culazion'
accumpagnata ra na relazion'.

Ormai è diventata na manij;
lu tien' tu, l'aggia t'nè pu ij
e accussì ognun' s' l'accatt';
nun pot' fa a men' r' la chatt'.

A sera si riunisce la famiglj,
lu patr' cu la mamm' e cu li figlj
ma ognerun' staj sopra il divan'
e cu sti pazziariell' semp' in man'.
Chi parl' cu l'amic' o nu cumpagn',
lu cellular' appriess' anche al bagn';
nun s'adda mai lassà...e maj stutat',
pur' la nott' quann' staj curcat'.

Vir' passà a uno, là vicin'
e mitt' man' a lu telefonin',
cum' s' nu l'aviss' vist' mai
lu chiam' e l'addummann cum' staj.

E l'at', allora, facj pur' lu stess',
sembra ca finge apposta a fa lu fess'.
E t' risponn' serio e poi ti dicj:
“Io sto buon' e salutami gli amicj”.

Stu fatt' ca raccont' è accaduto.
Io stavo al bar, con uno, già seduto:
sentii vibrar qualcosa nel calzone,
era stu cell... cu la vibrazione.


Gennaro Ciampolillo

__________________________________________

Pagina Precedente Indice Pagina Successiva
Home